Supplementen

Orthomoleculaire suppletie

In principe zal ik bij iedere cliënt eerst starten met het aanpakken van het voedingspatroon. Veel klachten en kwaaltjes kunnen daardoor al verminderen of zelfs verdwijnen. Afhankelijk van onder andere uw voedingspatroon kan ik een redelijke inschatting maken van mogelijke tekorten en je adviseren om, al dien niet tijdelijk, aanvullend supplementen te nemen.

Om een degelijk advies te geven is het van belang dat je me informeert over zaken als medicatie/supplementen die je gebruikt, maar ook klachten en kwalen die je hebt. In het intake-formulier en tijdens de intake komt deze informatie aan bod. Ben je geen cliënt bij mij en wens je suppletieadvies dan kunt je hier meer informatie vinden.

Ik wil benadrukken dat het een advies betreft en dat het goed is om je je te realiseren dat je bij een vermoeden van ernstige tekorten ten alle tijden contact op zou moeten nemen met uw huisarts of behandelend arts. Ook als je medicatie slikt is het raadzaam met een arts of apotheker contact op te nemen alvorens je geadviseerde suppletie gaat innemen.

Daarbij kun je er wel vanuit gaan dat ik kennis van zaken heb en je daarbij ook kan informeren over aanbevolen doseringen en bovengrenzen. Advisering over goede basissuppletie en waar je op dient te letten als je deze zelf wilt aanschaffen is daar ook onderdeel van.