Werkwijze met betrekking tot de 5 natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes

Als lid van de BATC benader ik mijn cliënten op een holistische wijze. Ik maak daarbij gebruik van de de vijf natuurgerichte principes. Ik ga er vanuit dat energie de basis is voor het functioneren van lichaam en geest. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren en daarnaast geldt een duidelijke prioriteitsrangschikkingen waarbij een volgend principe niet goed kan functioneren indien de werking van het voorgaande niet optimaal is.

Ik richt me als therapeut vooral op het gebied van natuurvoeding (orthomoleculaire voeding). Mijn specialisatie ligt daarmee vooral op voeding. Echter, dat wil niet zeggen dat ik geen ondersteuning kan bieden vanuit de vijf natuurgerichte principes.

Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat het belang van de cliënt voorop staat. Mocht ik twijfelen aan mijn kennis en kunde om de cliënt te ondersteuning te kunnen bieden die hij/zij nodig heeft dan zal ik hier altijd eerlijk en open over zijn. Ik heb inmiddels een aardig netwerk opgebouwd van “collega” therapeuten in de omgeving. Ik zie de andere therapeuten niet als concurrent maar als aanvulling op mijn ondersteuning en adviseurs. Het kan voorkomen dat ik cliënten doorverwijs. Ik zie dat niet als falen, maar als kracht. Ik weet wat ik kan en waar mijn grenzen liggen. Als ik tegen de grenzen van mijn kennis en kunde aanloop is dat voor mij een moment om te bekijken of ik me op dat moment verder wil specialiseren, wil laten adviseren of ervoor kies om die ondersteuning niet te bieden.

Hieronder volgt een beschrijving van de principes, gerangschikt op prioriteit. Daarbij geef ik aan hoe ik daarmee omga binnen mijn praktijk.

  1. Energie

“Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld.
De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Als een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.”

Bij gezondheidsklachten van de cliënt is het allereerst van belang dat de energiebalans op orde is. Ik kan cliënten ondersteunen en adviseren om hun voedingspatroon zodanig aan te passen en te verbeteren dat de energiebalans aanzienlijk verbetert. Daarnaast is er door aandacht te besteden aan de leefstijl van de cliënt ook veel winst te behalen als het op de energiebalans van de cliënt aankomt. Per cliënt zal ik een inschatting maken of mijn ondersteuning met betrekking tot voeding en leefstijl voldoende zal zijn om de energiebalans ter herstellen. Indien ik dat noodzakelijk acht zal ik cliënten verwijzen naar therapeuten met een andere of bredere expertise zoals: bioresonantie, acupunctuur of een energetische behandeling.

Om hierop in de toekomst beter op in te kunnen spelen en zelf meer te kunnen bieden ben ik op dit moment een cursus voetreflextherapie aan het volgen.

  • Prikkeloverdracht

“De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.”

Samen met een orthomoleculair voedselpatroon kan ik suppletie adviseren om de prikkeloverdracht te verbeteren. Het soort suppletie is afhankelijk van de klachten die de cliënt heeft. Ook hierbij geldt dat ik indien ik dat noodzakelijk acht cliënten verwijs naar andere therapeuten. En ook hierbij denk ik dat voetreflextherapie een mooie aanvulling voor mij kan zijn.

  • Drainage

“In deze hectische maatschappij worden ons lichaam regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Als de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van deze stoffelijke ballast.”

Ik kan cliënten goede voedingsadviezen geven om het lichaam te ontdoen van gifstoffen, maar zal ook adviezen geven die ervoor zorgen dat er zich überhaupt minder gifstoffen in het lichaam ophopen. Ook op het gebied van leefstijl, gebruik verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen kan ik adviseren. Het is mijn streven om te werken aan duurzame, blijvende aanpassingen in het voedingspatroon en de leefstijl van de cliënt zodat er zich minder gifstoffen ophopen. Suppletie kan ik adviseren als aanvulling, maar dat dient niet in de plaats van een gezond voedingspatroon en leefstijl te komen.

  • Voeding

“Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam.”

Door me te verdiepen in de eet- en leefgewoontes van cliënten kan ik cliënten orthomoleculaire voedingsadviezen op maat geven. Ik vraag cliënten voor de intake al het een en ander aan informatie toe te verstrekken (voeding van een periode bijhouden, klachten/kwalen, (chronische)ziektes e.d.). Op die manier kan ik een intake goed voorbereiden, wat uiteindelijk helpt om tot een goed voedingsadvies te komen. Aan de hand van het voedingspatroon, klachten en kwalen kan ik indien nodig aanvullende suppletie adviseren.

Naast het adviseren vind ik het belangrijk dat de cliënt duurzame, blijvende aanpassingen in zijn/haar voedingspatroon maakt die ook haalbaar zijn voor de cliënt. Ik zal de cliënt informeren en ideeën geven om zelf aan de slag te kunnen. Hierdoor is een wekelijks afspraak niet nodig maar is een paar keer per jaar voldoende om goede stappen vooruit te zetten. Het veranderen van een patroon gaat niet van de een op andere dag, daar is tijd voor nodig. Op deze manier kan de cliënt ook de vruchten plukken die op de lange termijn ontstaan.

Ik ben me ervan bewust die ik qua suppletie goede basiskennis heb, maar wil me hierin nog beter scholen. Bij een vermoeden van ernstige tekorten of twijfel aan te korten zal ik cliënten mogelijk verwijzen naar een andere therapeut. Ook heb ik in mijn netwerk inmiddels een aantal therapeuten waar ik terecht kan om te overleggen over een casus.  Tevens overweeg me bij te scholen zodat ik Energetisch Morfologische Bloedtesten (EMB) kan afnemen.

  • Psyche

“Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.”

Na 15 jaar werkervaring in de psychiatrie heb ik veel ervaring opgedaan met cliënten waarbij de psyche een belemmerende patronen het helingsproces beïnvloeden. Helaas was (en is) er binnen de psychiatrische weinig aandacht voor de holistische denkwijze. Mindfulness was daarbij wel steeds meer in opkomst en ik heb gezien dat simpele ademhalingsoefeningen, mini-pauzes en voeding al heel veel kunnen betekenen voor de psyche. Ik kan de cliënt op het gebied van voeding en leefstijl advies geven die de psyche ten goede komt. Indien nodig kan ik de cliënt adviseren waar hij/zij terecht kan voor verdere hulp.